nextcom3

מתן שירות מיידי לתקלות סיבים אופטיים מבצעיות באיזור הצפון ואיו"ש.
שדרוג רשת סיבים אופטיים באתר ביטחוני – כ- 40 ריכוזי תקשורת.

הקמת מערך תרנים לתקשורת אלחוטית באיזור כרם שלום.

הקמת רשת תקשורת מבוססת סיבים אופטיים באורך כ- 11 ק"מ עם כ- 45 הסתעפויות אצל לקוח ביטחוני בדרום  הארץ, שירות ותחזוקה למערכת.

הקמת ייסודות, התקנת עמודים, פריסה וחיבור רשת סיבים של מעבר כרם שלום.
הקמת רשת תקשורת מבוססת סיבים אופטיים עבור לקוח ביטחוני.

חיבור סיבים אופטים ברשת סיבים אופטים באורך כ- 160 ק"מ באוגנדה.

הקמת מערך מצלמות  למערך חירום עירית חיפה.
עמוד מצלמה ורד יריחו.

התקנת מערך הגנה הקפית כולל מצלמות PoE נייחות ןמתנייעות, חיבור חשמל, סיבים אופטיים כבילת DC ותקשורת, התקנת מערכות פריצה בכ- 15 אתרי Bielectric להפקת חשמל באמצעות אנרגיה סולרית בדרום הארץ.

הקמת רשת תקשורת מחסנים ומשרדי הנהלה.

הקמת רשת תשתיות תקשורת בבניינים חדשים באשדוד ובמישור אדומים.

הקמת רשת תשתיות תקשורת בבניין חדש בלוד.

שדרוג יחידות רדיו לסיבים אופטיים בבמסגרת מעבר חברת פרטנר לדור 4.

הקמה ותחזוקה של תשתיות תקשורת בכ- 10 בתי ספר של העמותה ברמת הגולן

שדרוג רשת סיבים אופטיים.

הקמת תשתיות תקשורת למערך משקפיים ניידים.

הקמת רשת תקשורת מבוססת סיבים ומתגי PoE עבור מערך אבטחה של לקוח ביטחוני.

חיבור ותחזוקה של רשת סיבים אופטיים בכביש 6 ובנתיב המהיר.